KAROL MAC GAIRBHEITH


Ealaíontóir tírdhreach as Gaeltacht Iarthar Dhún na nGall.

Is mise Karol Mac Gairbheith agus is teicneolaí ailtireachta mé a d’fhill abhaile ó Londain mar gheall ar thinneas meabhrach, atá ag teacht chun sláinte arís trí staidéar ar an phéintéireacht.  Le dearcadh agus meas as an nua, thosaigh mé ag péinteáil tírdhreach mo cheantar dúchais Gaoth Dobhair.

Faoi láthair tá breis is 30 píosa éagsúil, i mo stíl fhéin a chuir le chéile agam ar thírdhreach Iarthar Dhún na nGall i gcomhair taispeántas aonair i samhradh na bliana 2017.  Is é mhian áilleacht thírdhreach Dhún Fionnachaidh, an Fhál Carrach, Gaoth Dobhair, na Rossann agus Gleann Bheithe a léiriú trí mo chuid scileanna péinteála agus iniúchadh a dhéanamh ar áiteanna éagsúla aitheanta agus neamh aiteanta faoi na ceantair sin agus iad a phéintéail.  Tugaim cuairt go minic ar thaispeántais ealaíne in Éirinn agus thar lear le aithne a chur ar theicnící stíleanna, agus formáidí na ealaíontóirí eile chomh maith le na healaíontóirí aitheanta. Ba bhreá liom léargas a thabhairt ar an táithí  a fhaighim ar na cuairteanna a thugam chuig na taispéantais sin, chomh maith lé ionspioráid agus spreagadh a thabhairt d’ealaíontóirí óga.  Bím de shíor ag tógáil griangrafanna den cheantar agus ag déanamh taighde.  Rachaidh an taithí ealaíne seo, chomh maith leis an treoir a fhaighim ó ‘Create-a-link’ go mór chun sochair dom fhéin le theacht slán ón mheabharthinneas.


Landscape artist from the Gaeltacht of West Donegal.

I am Karol Mac Gairbheith, an architectural technologist that recently returned home from London due to mental illness, and I have been recovering through studying painting.  With new found appreciation, I have begun to paint the landscape of my native Gweedore town land with different eyes.

I am producing a body of work, somewhat 30 pieces of varying size and format on the landscape of West Donegal in my own painting style for a solo exhibition to take place in the summer of 2017.  The intention is to realise the beauty of the landscapes of Dunfanaghy, Falcarragh, Gweedore, the Rosses and Glenveagh, by developing my painting skills and to explore both known and unknown places within the area.  I frequently visit art exhibitions both home and abroad to study the styles, techniques and formats of other artists as well as the old masters.  I would very much like to give other people the experience that I get from visiting those exhibitions, and possibly inspire young budding artists.  I am actively recording the locality through photography along with gathering research.  The art experience, with mentoring received at ‘Create-a-link’ will greatly benefit my recovery in mental health.

 

 

Architectural Association School of Architecture, Advanced Digital Design Thesis, 2008

London South Bank University, BSc (Hons) 1.1 Architectural Technology, 2009

Chartered Architectural Technologist, by Royal Charter, 2014

Lecturer - London South Bank University / Letterkenny Institute of Technology

 

Solo Exhibitions

2017   Bealach Chun An Iarthair, An tSean Bheairic, Falcarragh Visitor Centre, County Donegal

 

Selected Exhibitions

2017   Glebe Gallery Open Art Competition Easter exhibition, Churchill, County Donegal

2017   ArtCo Gallery group exhibit, Letterkenny, County Donegal

2016   Glebe Gallery Create-A-Link group exhibit, in addition to an exhibition celebrating the centenary of artist Derek Hill’s birth, Churchill, County Donegal

2015   Glebe Gallery Open Art Competition Easter exhibition

 

Commissions

 

2017   An Roinn Tithíochta, Pleanála, Pobail agus Rialtais Áitiúil / An Ghníomhaireacht Bainistíochta Rialtais Áitiúil (LGMA) public commission for Éire 2040 Ár bPlean

2017   Rich picture commission by lecturer of the University of Salford

2016   HSE public commission Per Cent for Art scheme

 

Collections

Donegal County Library

Health Service Executive - HSE CH01

 

Recognition

2017   Featured by Saatchi Art curators